easySuite

DDBs CMS – og mye mer

easySuite består av forskjellige digitale formidlingsplattformer som alle fungerer problemfritt – både sammen og hver for seg. Det betyr også at plattformene kan anskaffes enkeltvis, eller samlet.

easyOPAC og easySite
easyScreen
easyMobil
emailMail
Foruten de forskjellige plattformene består easyWeb også av en rekke tjenester. Sammen skaper plattformene og tjenestene en totalløsning for digital formidling.

Artikeldeling
Opstart og implementering af Databrønd
Hosting, herunder overvågning og backup
Udviklingsforløb og opgradering
Løbende Support og ServiceCenter
Redaktionelt- og innovationsforløb samt løbende information
Samarbejde om open source baseret biblioteksudvikling

Hvis du er i tvil om noe – kontakt oss

Loading

easyOPAC

easyOPAC og easySite

Basert på DDBs CMS, ding2tal, med forbedret design
og mer funksjonalitet.

easyOPAC og easySite er basert på Drupal og den danske nasjonale løsningen DDB* CMS, med de paradigmene som deretter følger, herunder Open Source, og Open Data.

easyOPAC og easySite bygger på samme kjerneløsning. easyOPAC tilbyr alt utover det som easySite omfatter, i tillegg en fullstendig integrert OPAC-funksjon for bibliotek.

* Danskernes Digitale Bibliotek

 

easySite-systemet tilbyr følgende grunnleggende funksjoner, som kan benyttes ved behov:

 • Forside- og underforside-redigering med drag’n’drop
 • Artikkelsystem med arbeidsflyt (godkjennelsesflyt)
 • Publiserings- og avpubliseringsdato
 • WYSIWYG-redigering
 • DAMS (Digital Asset Management System) felles bilde- og filarkiv
 • BPI/Artikkel Exchange – mulighet for at dele egne, samt hente andre bibliotekers, artikler
 • Artikkellister – automatisk fremvisning av artikler basert på taxonomier (etc. dato)
 • Materialelister – visning av baseposter i lister
 • Arrangementer og arrangementskalender (visning av arrangementer og evt. bestilling av billett)
 • Åpningstider. Viser åpningstidene for alle filialer på forsiden og alle årets åpningstider på filialsiden.
 • Bibliotekets egen side, med kart, adressevisning og herunder alle årets åpningstider
 • Hybrid-app, slik at mobilløsningen deres vil bli vist i Appstore og Google play

Utover dette, tilbyr easyOPAC – som integrert løsning

 • Bruker-/ låner-login
 • Lånerstatus og redigering av stamopplysninger
 • Søking med avansert søk
 • Resultatliste med verkvisning (alle materialetyper for hver enkelt post vises samlet)
 • Postvisning med statusvisning (hjemme/ikke hjemme), samt oppstilling
 • Huskeliste (hvis LMS understøtter dette)
 • Mulighet for å rette/endre lån og reserveringer
 • Søkeadgang i eksterne kilder

Det er enkelt å legge inn redaksjonelt innhold på siden og dele det på easyScreen-, easyMobil- og emailKanon-plattformene.

easyOPAC har et standarddesign, som foruten å støtte de avanserte funksjonalitetene, er svært innbydende, diskré og lett anvendelig, uten å måtte gjøre store endringer.

Loading

easyScreen

Med infoSkjerm kan biblioteket aktivere en tom vegg- eller reolplass med et interaktivt informasjonsmedie.

infoSkjerm kan med korte nyheter informere forbipasserende om materialer eller aktiviteter i biblioteket. Når brukerne benytter touchkskjermen blir infoSkjerm et interaktivt søkeverktøy.

Med infoSkjerm er det også mulig å gjøre OPAC-søk via inntasting i de trykkfølsomme skjermene. Resultatet blir formidlet i likhet med resultatet fra deres hjemmeside under fremvisningen av plasseringsopplysninger og brukerskapt data.

Her kan infoSkjerm brukes til å søke i bibliotekets artikler fra hjemmesiden, eller innhold hentet fra andre datakilder, for å finne inspirasjon eller utdypende informasjon om deres arrangement og/eller aktiviteter. Hvis dere har tanker om å åpne, eller allerede har, betjeningsløse filialer, kan easyScreen hjelpe dere med å forbedre brukeropplevelsen kraftig, når betjening fra skranken ikke er mulig.

infoSkjerm kan også brukes uavhengig av easySuite og i bibliotekets øvrige søkesystem.

Loading

easyEmail

Med easyMail er det nok at du oppdaterer din hjemmeside, så tar systemet selv innholdet og sender det ut som en nyhetsmail.

Du kan også velge å kontrollere innholdet før du sender det ut. Eller du kan velge å samle opp innholdet før du sender det ut. Du kan teste forskjellige variasjoner og se hva som fungerer best. Og du kan sende til hele målgruppen, eller kun deler av den. easyMail kan velge ut og prioritere innholdet etter hver enkelt brukers preferanser – ut fra en dynamisk profil som oppdateres automatisk hver gang brukeren klikker. Det hele handler om å kunne kommunisere individuelt, relevant og målrettet til den enkelte bruker – på tross av at kommunikasjonen er automatisert.

Permission Management

Med easyMails Permission Management kan du få innblikk i hvilke interesser dine mottakere avslører via klikkene sine. Hvilke innlegg skal det lages flere av, færre av, og hvilke skal ikke lages i det hele tatt? Permission Management sikrer også at dine målgrupper kan deles opp etter hva du vet om dem, og etter hva de har foretatt seg tidligere.

Lojalitet Management

Med easyMails Lojalitet Management kan biblioteket enkelt og billig bygge opp sin egen lojalitetsklubb og knytte brukerne tettere på biblioteket. På våre Lojalitet Management-plattform kan du selv velge hvordan du vil sette samme bibliotekets tilbud og hvordan du vil kommunisere tilbudene til brukerne. Sammen med nyhetsbrevene og Permission Management optimerer Lojalitet Management din kommunikasjon med brukerne og gir mulighet for å gjøre brukerne til de beste ambassadører for biblioteket. Vi gir gladelig råd om hvordan biblioteket får den løsningen som passer best. easyMail gir mulighet for mer målrettet orientering og tilbud.

Loading

easyMobil

easyOPAC tilpasset mobile enheter.

easyMobil er utviklet i HLML5 og er et responsivt webdesign. Responsive webdesign innebærer at skjermbilde blir optimert til den aktuelle skjermen og displaystørrelsen.

Videre er easyMobil laget som en app, så den finnes også i AppStore.

Loading

Oppstart og implementering MasterKey

Hvis biblioteket har valgt en OPAC/MasterKey-løsning vil hver enkelt biblioteks data tilpasses.

Loading

Artikkeldeling/Biblioteksprodusert innhold (BPI)

Selv om OPAC’en/basen er den funksjonaliteten som per dags dato trekker klart flest besøk, er det viktig å ha en løpende redaksjonelt oppdatert hjemmeside.

Artikkeldeling er en kjernefunksjonalitet i leveranser fra Inlead, og med våre artikkeldelingsfunksjoner er det med få klikk mulig å utveksle artikler, inkludert bilde og baselinker fra et bibliotek til et annet.

Via BPI vil det være mulig å planlegge det redaksjonelle løpet, som for eksempel beskrivelser av større begivenheter med relasjoner til bibliotekets egne materialer og anbefalinger av relevant materiale.

Inlead tilbyr videre konsulentbistand i forbindelse med utvikling av redaksjonell strategi og innholdsproduksjon.

Loading

Hosting – herunder overvåkning, backup og sikkerhet.

easyOPAC vil bli hostet av Inlead i likhet med easyScreen, easyMail og de øvrige typene programvare i bibliotekets løsning overvåkes og vedlikeholdes 24/7 365 dager i året.

Vår tjeneste inkluderer oppdatering/patchning av driftsløsninger og daglig backup med gjenopprettingsmuligheter.

easyOPACs oppetidsgaranti er 99%, med ubegrenset datatrafikk, 30 GD diskplass, 2 GB ram og 1 CPU tilgjengelig til løsningen.

Loading

Utvikling og oppgradering

Med open source-basert programvare er det som utgangspunkt kunden selv som har ansvaret for å drive programvareutviklingen og for å stå for oppgraderinger av programvare.

Det er derfor viktig at samarbeidet gir biblioteket mulighet til å ha et konstant overblikk over hvilke moduler som allerede eksisterer og hvilke som er i produksjon, både når det gjelder Drupal generelt og DDB CMS spesifikt.

Som en del av easyOPAC-pakken holder Inlead kundene med løpende informasjon om utviklingstiltak på Drupal og DDB CMS, og koordinerer samtidig utviklingen med DDB-samarbeidet. Videre kan bibliotekene via Inleads ServiceCenter føre dialog med hverandre og med Inlead om nye funksjoner og moduler, og motta tilbud på disse.

Som et siste element vil Inlead løpende produsere en ”oppgraderingssti” oppdelt i hhv. påkrevd og anbefalte oppgraderinger, og estimere eventuelle omkostninger.

Loading

Løpende support og ServiceCenter

Inleads support omfatter alle easyOPAC-elementene. Support kan rekvireres via email, ServiceCenter og/eller telefon.

Som utgangspunkt vil kundens henvendelser bli besvart samme dag og vi garanterer maksimalt 8 timers responstid.

Inleads ServiceCenter er et online forum der bibliotekene, utover å finne aktuell informasjon om easyOPAC-tjenester og forbruk av Inlead-service, kan utveksle erfaringer om bruken av programvaren, nye moduler og funksjoner, samt redaksjonelle ”tips og tricks”. Det er også via ServiceCenteret at det redaksjonelle planlegges, osv.

Loading

Samarbeide om open source-basert biblioteksutvikling

easySuite er open source-systemet, DDB CMS, tilføyd ytterligere funksjoner og driftet av Inlead – alt sammen i et formalisert samarbeid med kundene.

Inlead har et tett samarbeid med DBC og DDB  om produktet.

Ved å delta i easySuite samarbeidet kan ditt bibliotek ta en snarvei til en komplett open source-basert biblioteksløsning uten å bruke unødvendige ressurser.

Med easySuite er det mulig å produsere redaksjonelt innhold (artikler m.m.) og publisere det på fire plattformer i én arbeidsomgang. Det dreier seg om:

• OPAC/website
• Stor- eller touchskjerm
• Mobile enheter
• Nyhetsmails

easySuite er et samarbeid som, utover å fellesfinansiere- og utvikle digitale tjenester, har fokus på viktige elementer som deling av redaksjonell produksjon, innovasjon, løpende informasjon og etterutdannelse/kvalitetsløft av bibliotekets medarbeidere.

easySuite tar utgangspunkt i et formalisert samarbeid mellom de deltakende bibliotekene og Inlead.

easySuite er en del av DDB-samarbeidet. Ved å samarbeide oppnår kundene frihet til å skape en løsning langt mer avansert enn det enkeltbibliotek kunne oppnå.

Inleads konsept tar hensyn til forskjellige bibliotekstørrelser og er utformet slik at det likevel er mulig å delta som utviklingspartner med store ambisjoner og bidra med egne ressurser. Alternativt kan man velge en mer passiv rolle, der biblioteket nyter godt av de øvrige partenes bidrag.

Heretter kan kundene bruke easySuite som det eneste kontaktpunktet.

Biblioteket vil løpende bli informert om nye tiltak på Drupal/DDB CMS-plattformen , øvrige digitale produkter med relevans for biblioteket og motta informasjon om digitale strømmer i sektoren fra inn- og utland.

Vi inviterer bibliotekene til å inngå et formalisert samarbeid der hvert enkelt bibliotek har innflytelse på samarbeidet på en årlig ”generalforsamling”. Her velges også et styre og en ”daglig ledelse”.

Samarbeidets formål er å sikre at bibliotekene får et bedre digitalt bibliotek for pengene og maksimal innflytelse på egen digital løsning ved å samarbeide om:

• innholdsproduksjon
• digital utvikling
• (etter-)utdannelse

Som utgangspunkt er samarbeidet basert på at alle bibliotekene benytter seg av samme programvare. Det dreier seg om det Drupal-baserte CMS-system DDB CMS.

Det vil være praktisk å bruke det samme storskjermstyring- og mobilsystem på systemnivå, men det er ikke et krav for å kunne delta i easySuite-samarbeidet.

Det vil være hensiktsmessig også å samarbeide på det tekniske plan, for eksempel om den redaksjonelle innholdsproduksjonen av hjemmesider som planlegges av redaksjonelle aktiviteter og distribusjon av produksjonsoppgavene.

Utviklingen går hele tiden hurtigere i den digitale verden. Nettopp derfor er det opplagt å bruke et samarbeid til etterutdannelse og kunnskapsdeling.

Loading

Kontakt oss

Inlead ApS
Rentemestervej 56C
2400 København NV

Email: info@inlead.dk
Tlf: +45 7020 1220

Loading