CMS og Nyhedsmails

Inlead leverer følgende CMS-løsninger og Nyhedsmails:

Loading

easySuite

DDBs CMS – plus en hel del mere

easySuite består af forskellige digitale formidlingsplatforme, der alle kan arbejde sømløst sammen, eller fungere enkeltvis. Det betyder også, at de kan anskaffes enkeltvis, eller samlet.

easyOPAC
easyScreen
easyEmail

Foruden de forskellige platforme består easyOPAC også af en række ydelser, der tilsammen danner en totalløsning til digital formidling.

Opstart og implementering af Databrønd

Artikeldeling
Hosting, herunder overvågning og backup
Udviklingsforløb og opgradering
Løbende Support og ServiceCenter
Redaktionelt- og innovationsforløb samt løbende information
Samarbejde om open source baseret biblioteksudvikling

Hvis du er i tvivl om noget, så er vi aldrig ret langt væk – kontakt os

Loading

easyOPAC

easyOPAC er ikke et nyt produkt hos Inlead. Inleads Drupal-baserede CMS-løsning blev præsenteret første gang i sommeren 2011.

Men der er sket meget siden dengang. easyOPAC er i dag baseret på DDB CMS, hvorfor udvikling i begge miljøer er kompatible.

easyOPAC-transparent-full

easyOPAC bliver løbende og mindst 4 gange årligt opdateret bl.a. med nye features og moduler. Se eksempler herunder.

Nye features

 • Forbedrede materialeforslag på postvisningssiden i samarbejde med BibSpire. Løsningen er gratis i 6 måneder, herefter koster den 12 øre pr. borger pr. år. Vi arbejder på at gøre det til en national løsning.
 • En forbedret redaktionel søgning, således at det bliver nemmere for jeres brugere at finde relevante arrangementer og artikler.

Nye moduler

Endvidere vil vi gerne fortælle jer om følgende moduler:

 • Læseklubmodul
 • Blogmodul

Alle eksisterende fordele ved at vælge easyOPAC er der naturligvis stadig.

 • Altid ca. 75 moduler, som ikke er indeholdt i DDB CMS – 17 af dem indeholdt i easyOPAC-standardløsning. De øvrige kan implementeres uden anden udgift end netop implementeringen
 • Løbende udvikling af nye moduler
 • Samarbejde om udvikling og indhold
 • Erfa netværk og bruger-til-bruger support
 • Support via email og telefon.
 • Mulighed for at jeres site (i modsætning til DDB CMS) understøtter flere områder, fx:
 • Borgerservice
 • Kulturhuse
 • Lokalarkiver
 • Gymnasier (website og baser)

I Inlead har vi 15 års erfaring i at drive bibliotekssites, de 8 år med en Drupal/ T!NG/ DDB-løsning

Før DDB blev etableret, håndterede Inlead alle aspekter af det, vi dengang kaldte easyT!NG. Vi udviklede, designede, hostede, supporterede og underviste. Det gør vi stadig, når det efterspørges, fx til Rødovre Bibliotek med design, Næstved Bibliotek med blogmodul, Slagelse med borgerservice, Faxe bibliotek med Læseklubmodul – og i udlandet.

Vi har for nylig indgået aftale med Øygarden bibliotek i Norge om easyOPAC.

easyOPAC NO mail

Loading

easyScreen

Med easyScreen kan biblioteket aktivere en tom væg- eller reolplads med et interaktivt informationsmedie.

easyScreen kan med korte nyheder informere forbipasserende om materialer eller aktiviteter på jeres biblioteker. Når brugerne anvender touchskærmen bliver easyScreen et interaktivt søgeværktøj.

easyScreen kan søge i DBC’s søgebrønd (OPAC søgning), via RIFD/stregkode-scanninger eller indtastning via trykfølsom skærm. Resultaterne bliver formidlet i lighed med resultaterne fra jeres hjemmeside, herunder fremvisning af placeringsoplysninger og brugerskabte data.
Herudover kan easyScreen benyttes til at vise information fra artikl arkivet fra hjemmesiden eller materialer hentet fra DBC’s databrønd for at tilbyder borgerne inspiration eller uddybende info om jeres arrangementer og/eller aktiviteter.

Hvis I går med tanker om at åbne eller allerede har betjeningsløse filialer, kan easyScreen hjælpe jer med at forbedre brugeroplevelsen kraftigt, når betjening fra skranke ikke er en mulighed.

easyScreen kan også bruges uafhængigt af easySuite og bibliotekets søgesystem i øvrigt.

Loading

easyEmail

Med easyEmail kan du nøjes med at udvælge dit indhold fra hjemmesiden, så sender systemet selv indholdet ud som en nyhedsmail.

I kan altså lave jeres ugentlige nyhedsbrev med ganske få klik.

Med easyEmails statistiksystem kan du få indblik i dine modtageres interesser.

Dermed kan du udlede, hvilke budskaber de skal have flere af, færre af eller hvilke artikler i slet ikke skal udsende.

easyEmail understøtter et ubegrænset antal nyhedsbreve, og derved er det oplagt at sende forskellige nyhedsbreve til jeres målgrupper.

Med easyEmail kan biblioteket nemt og billigt tilbyde en uovertruffen email nyhedsservice og således knytte brugerne tættere til biblioteket og gøre dem til de bedste ambassadører for jeres bibliotek.

Loading

Opstart og implementering af Databrønd

Løsningen tager udgangspunkt i den til enhver tid nyeste version af DBCs databrønd. Der vil ske en tilpasning af det enkelte biblioteks data til databrønden.

Hvis biblioteket ikke har adgang til DBCs databrønd vil søgeløsningen (easySuite) i stedet blive baseret på MasterKey-søgeløsning, eller direkte integration til bibliotekets ILS

Loading

Artikeldeling / Biblioteks Produceret Indhold (BPI)

Selvom OPAC’en/basen er den funktionalitet, der p.t. trækker langt de fleste besøg, er det vigtigt at have en løbende redaktionelt opdateret hjemmeside.

Artikeldeling er en kernefunktionalitet i leverancer fra Inlead, og med vores artikeldelingsfunktion er det muligt med få klik at udveksle artikler, inkl. billeder og baselinks fra ét bibliotek til et andet. Husk at artiklerne også kan benyttes på jeres app, email nyhedsbrev og skærmløsninger.

Via BPI vil det være muligt at planlægge redaktionelle forløb, som fx beskrivelser af større begivenheder med relationer til bibliotekets egne materialer og anbefalinger af relevant materiale.

Inlead tilbyder endvidere konsulentbistand i forbindelse med udvikling af redaktionel strategi og indholdsproduktion.

Loading

Hosting og vedligehold – herunder overvågning, backup og sikkerhed.

easyOPAC, easyScreen og de øvrige typer software, som er inkluderet i  easySuite  bliver hostet og vedligeholdt af Inlead.

Vi overvåger og servicerer bibliotekets løsning 24/7 365 dage om året.

Vores service inkluderer opdatering/patchning af driftsløsningen og daglig backup med restore-muligheder.

easySuites oppetidgaranti er 99%. Der er ubegrænset datatrafik, og tilstrækkelig hardware ressourcer til rådighed for jeres behov.

Loading

Udviklingsforløb og opgradering

Med open source baseret software er det som udgangspunkt kunden selv, der har ansvar for at drive software udviklingen og for at opgradere softwaren.

easySite og easyOPAC er Software As a Service produkter, der ikke kræver installation eller lokale tekniske kundskaber. Inlead varetager drift, service og vedligehold og tilbyder et bagkatalog af funktioner og moduler, samt et udviklingsfællesskab.

Som en del af easySuite-pakken holder Inlead kunderne løbende informeret om udviklingstiltag på Drupal og DDB CMS og koordinerer samtidig udviklingen med DDB-samarbejdet.

easySite og easyOPAC bliver versions opdateret 5 gange pr år. I hver version vil der være udover tilpasninger og patches være nye væsentlige funktionaliteter der tilbydes en del af grundydelsen.

Derudover kan bibliotekerne via Inleads ServiceCenter føre dialog med hinanden og med Inlead om nye funktioner og moduler og modtage tilbud på disse.

Loading

Løbende support og ServiceCenter

Inleads support omfatter alle easySuites elementer. Support kan rekvireres via email, vores ServiceCenter og telefon.

Som udgangspunkt vil kundens henvendelser blive besvaret samme dag, og vi garanterer max. 8 timers responstid.

Inleads ServiceCenter er et facebook baseret forum, hvor bibliotekerne, udover at finde faktuelle informationer om easySuite-services også kan udveksle erfaringer om brugen af softwaren, nye moduler og funktioner samt redaktionelle tips og tricks.

Loading

Samarbejde om open source baseret biblioteksudvikling

Ved at deltage i easySuite samarbejdet kan dit bibliotek skyde genvej til en komplet baseret biblioteksløsning uden at bruge unødvendige resurser.

Med easySuite er det muligt at producere redaktionelt indhold (artikler, anbefalinger, eventbeskrivelser m.m.) og publicere det på op til 5 platforme i én arbejdsgang. Det drejer sig om:

 • OPAC/website
 • Stor- eller touchskærme
 • Mobile enheder
 • Nyhedsmails
 • Sociale medier

easySuite er et samarbejde, der udover at fællesfinansiere og -udvikle digitale ydelser, har fokus på vigtige elementer såsom deling af redaktionel produktion, innovation, løbende information og efteruddannelse/opkvalificering af bibliotekets medarbejdere.

easySuite tager udgangspunkt i et formaliseret samarbejde mellem de deltagende biblioteker og Inlead.

easySuite fungere selvstændigt men kan anses som et supplement til DDB-samarbejdet. Ved at samarbejde opnår kunderne frihed til at skabe en løsning der er langt mere funktionel end den enkelte bibliotek selv ville kunne opnå.

Inleads koncept tager hensyn til forskellige biblioteksstørrelser, og er udformet således, at det lige vel er muligt at deltage som udviklingspartner med store ambitioner og bidrage med egne resurser eller vælge en mere passiv rolle, hvor biblioteket nyder godt af de øvrige partneres bidrag.

Herudover kan kunderne bruge easySuite som ”single point of contact”.

Biblioteket vil løbende blive informeret om nye tiltag på Drupal/DDB platformen , øvrige digitale produkter med relevans for bibliotekerne og modtage information om digitale strømninger i sektoren fra ind- og udland.

Vi indbyder bibliotekerne til at indgå et formaliseret samarbejde, hvor hvert enkelt bibliotek har indflydelse på samarbejdet på en årlig “generalforsamling”

Samarbejdets formål er at sikre, at bibliotekerne får mere digitalt bibliotek for pengene og maksimal indflydelse på egen digitale løsning ved at samarbejde om:

• indholdsproduktion
• digital udvikling
• (efter-)uddannelse

Som udgangspunkt er samarbejdet baseret på, at alle bibliotekerne benytter sig af samme software. Det drejer sig om DBCs Søgebrønd og DDB CMS

Herudover vil det være praktisk at anvende det samme storskærmstyrings- og email-system på systemniveau, men det er ikke et krav for at deltage i easySuite.

Det vil være hensigtsmæssigt også at samarbejde på det tekniske plan, fx om den redaktionelle indholdsproduktion af hjemmesider som planlægning af redaktionelle aktiviteter og distribution af produktionsopgaverne.

Som deltager i easySuite-samarbejdet vil det være væsentligt nemmere at få indflydelse i DDB, da easySuite vil kunne bidrage med langt mere, end hvad et enkelt bibliotek kan, og som en samlet gruppe vil det være langt nemmere at opnå plads og indflydelse.

Udviklingen går til stadighed hurtigt i den digitale verden, hvorfor det er oplagt også at benytte et samarbejde til ’efteruddannelse’ og vidensdistribution.

Loading

Nyt på Hylderne

Med Inleads “Nyt på Hylderne” kan bibliotekets brugere løbende få tilsendt information om nyindkøbte materialer inden for selvvalgte kategorier.

Denne service fungerer som en selvstændig, ekstern service og er uafhængig af, hvilket CMS driftsabonnement eller system, biblioteket har valgt.

BIblioteket får med “Nyt på Hylderne” en tiltrængt mulighed for, automatisk, at markedsføre relevante materiale nyheder for brugerne.

Brugerne kan tilmelde sig en automatiseret nyhedsmail, som udsendes ugentligt, når der er nyindkøbte materialer inden for de materialetyper og kategorier, som matcher brugerens præferencer.

I den ugentlige mail vil brugerne blive præsenteret for nyindkøbte materialer opdelt efter materialetype og kategorier defineret af biblioteket.

Hvert enkelt materiale beskrives i mailen med:

 • Titel
 • Forfatter(e)
 • Forsidebillede
 • Link til postvisning på jeres hjemmeside

Efter opstart er alle processer automatiserede. Der er således ikke brug for noget manuelt arbejde for biblioteket for at drive denne service.

Der er et særdeles stærkt statistiksystem tilknyttet; blandt andet er det muligt løbende at se antal brugere, antal åbnede mails og antal klik på materialer.

Brugeren opretter/tilmelder sig og konfigurerer tjenesten via en ekstern formular.

På denne side fremgår jeres logo, definerede farver, en introduktionstekst og de kategorier, som brugeren har mulighed for at tilmelde sig.

Det vil være muligt for brugerne at ændre på deres præferencer eller afmelde sig via link i hver mail.

Brugernes valgmuligheder i tilmeldingsformularen (typisk materialetype/ emner) bliver defineret af biblioteket og kan løbende rettes i backenden.

I backenden kan I rette:

 • Titel
 • Introduktionstekst
 • Logo
 • Farver
 • Præferencer
Loading

oplev [dinkommune]

Inlead har udviklet en Kulturportal, som er velegnet til at præsentere kulturelle informationer i kommunen.

Kulturportalen præsenterer kommunens kulturtilbud ét samlet sted, og er dermed nem at markedsføre.

Portalen tilbyder:

 • Kulturkalender med søgemulighed
 • Nyhedsflow, hvor I kan præsentere alle jeres kulturelle tiltag
 • Beskrivelser af alle kulturelle aktiviteter, steder kurser, aktiviteter
 • Importmuligheder fra f.eks. Kultunaut eller eksternt billetsystem

Der er tale om en fælles kulturel portal for hele kommunen.

Erfaringen viser, at en løbende opdateret arrangementsoversigt skaber meget trafik på et site.

Denne trafik giver kommunen en direkte kommunikationskanal til at præsentere borgerne for uddybende beskrivelse af kommunens øvrige kulturelle aktiviteter og tilbud, samt et løbende nyhedsflow om andre relevante kulturelle tilbud.

Kommunen kan altså med denne løsning selv styre budskaberne på kulturportalen (det kan I ikke på Kultunaut :-))

Meden selvstændig kulturportal kan I informere jeres borgere i en anderledes stil og tone end på jeres officielle hjemmeside.

Et øget brug af kulturelle aktiviteter forstærker det positive fællesskab, med en stærk kulturportal bliver kommunen attraktiv for tilflyttere, og bekræfter jeres borgere i deres valg.

Løsningen kan også leveres med en såkaldt Event engine, der tilbyder distribueret opdatering således at de lokale organisationer selv kan opdatere deres arrangementer. Derved får kommunen kontrol med jeres data.

Event Engine tilbyder

 • Distribueret opdatering; kulturelle organisationer kan selv opdatere arrangements-data
 • Godkendelsesflow; automatiseret godkendelse på organisationsniveau eller manuel godkendelse
 • Gør kommunen uafhængig af andre dataleverandører (fx Kultunaut)
 • API der tilbyder kommunale organisationer gratis adgang til data i struktureret format
 • Giver kommunen mulighed for selv at styre indholdet/data

Event engine, som f.eks. kan erstatte Kultunaut, har forskellige niveauer af godkendelses-flows og tilbyder api’er/ grænsesnit, der gør det muligt for øvrige aktører at tilgå kommunens arrangements-data.

Fx kan Event engine fungere som dataleverandør til en kommunal app eller til jeres sportsklubbers hjemmeside.

Kulturportal og Event engine kan anskaffes uafhængigt af hinanden.

Brøndby og Middelfart kommuner har været først til at gå i drift med løsningen

Loading