Loading

easyScreen

easyScreen er et søkebasert skjermstyringssystem, som er spesielt utviklet til å understøtte bibliotekene sine krav til den digitale formidlingen i det fysiske rom.

easyScreen porteføljen tilbyr interaktiv formidling via våre nettbrett- eller berøringsskjermer som er produkter basert på “Digitale Hyller, easyWay og Video Vert, eller automatisert formidling til brukerne basert på materialer hentet fra hjemmesiden til biblioteket, eller basen til biblioteket. Dermed understøtter systemet også artikeldeling).

Systemet kan styre en eller mange hundre skjermer på tvers av filialer og institusjoner, og det tilbyr også målrettet formidling i forhold til bibliotekernes besøksprofiler. Skjermene kan dele innhold eller vise unikt innhold på forskjellige tidspunkter slik som på dagen, i uken eller om måneden, avhengig av hvilke personer/ målgrupper som besøker biblioteket.

Med den søkebaserte tilgangen kan systemet oppdateres fra et sentralt sted, lokalt på filialene eller hjemmefra. Designet kan tilpasses kommunens eller bibliotekets visuelle uttrykk eller tilpasse de lokale krav – alt etter behov.

Det føres statistikk for hver enkel interaktiv skjermfunksjon, og på bakgrunn av dette tilbyr systemet overblikk over brukerens navigering i easyScreen universet.

easyScreen er basert på et innholdstre, hvor det er mulig å gruppere innholdet i seksjoner. Vi kaller seksjonene for “presentasjonssett” og “slides”.

Redaktørene oppdaterer innholdet i presentasjonssettene enten manuelt eller mer normalt via automatisert innhentning av innhold fra eksterne leverandører, som for eksempel bibliotekets hjemmeside, RSS feed eller fra materialsamlingen.

Disse slides kan grupperes etter f.eks. målgruppe, fysisk lokalitet eller emne. Deretter blir innholdet planlagt for visning på en eller flere fysiske skjermer, og det er enkelt å planlegge skjermforløp flere måneder og uker i forveien.

Skjermforløp kan planlegges for en eller flere skjermer på samme tid, og det kan planlegges helt ned til minimum nivå.

De aller fleste skjermer og slides skal kun konfigureres en gang. Innholdet oppdaterer seg som regel automatisk, eller gjennom ganske få kommandosøk.

Loading

Lokaloversigt

Lokaloversikt gir mulighet for å presentere en oversikt over når lokalene blir brukt fra dag til dag. Data kan importeres fra bibliotekets og kommunens bookingsystem for lokaler.

Kan benyttes på touch og ikke-touchskjermer.

Loading

Plakatskjerm

Plakatskjermer – fremvisning av dedikert og grafisk innhold, typisk vist gjennom informasjons-/event-plakater.

Plakatskjermer er som navnet antyder, en selvstendig skjerm som fungerer på samme måte som en plakat. Fordelen med dette konseptet er dog at skjermen kan vise forskjellige plakater i intervaller som blir regulert av biblioteket. Plakatskjermen forutsetter at biblioteket har easyScreen eller Digitale Hyller.

Plakatene produseres i høy oppløsning slik at de kan fysisk printes og lastes opp i systemet. Deretter er det mulig å dele innholdet på flere dedikerte plakatsskjermer.

 

Loading

Materialformidlingsmodul

Med en materialformidlingsmodul kan biblioteket formidle utvalgte verk fra biblioteksbasen i forhold til bibliotekets besøksprofil. Det kan dermed eksponere brukerne for materialer som ligger innenfor deres interessefelt.

Redaktørene kan via CQL søkninger velge ut materialer som blir vist i en slynge på skjermen. For hvert materiale vil det bli vist forsidebilde, beskrivende tekst, forfatter og tittel.

Det er mulig å lage flere søkninger og planlegge visninger slik at innholdet kan tilpasses til bibliotekets besøksprofil. Modulet kan avvikles på ikke-touchskjermer.

Loading

Video Modul

Redaktøren kan laste opp egen produserte videoer som vises på utvalgte skjermer. Det er mulig å sammensette flere videoer som kan vises etter hverandre.

Videoer fra YouTube kan hentes inn og vises. Tidsintervallet justeres automatisk etter videoens lengde.

Loading

Digitale Hyller

Med Inleads Digitale Hyller får biblioteket mulighet for å lage virtuelle utstillinger i bibliotekrommet.

(se også video nederst på siden)

Med Digitale Hyller kan biblioteket presentere materialer samlet i temaer som brukeren kan søke på med bruk av en touchskjerm. Temaene kan være faste elementer slik som slektsromaner, nye kriminalromaner og det nyeste innenfor musikk – eller inspirert av årstiden, f.eks. sopp, papir utklipp til påske m.m. Det vil også være mulighet for å utforme aktuelle temaer som håndball EM, diverse politiske valg o.s.v.

Digitale hyller gir brukeren mulighet for å lese en kort beskrivelse av materialet, se på emner og detaljer. Utover dette er det mulig å se hvor materialet fysisk er plassert, hva andre har lånt, utgivelser av samme forfatter eller andre verk i  denne serien.

Det tilbys  følgende utvidelser:

Reservér
Mulighet for å reservere materialer direkte fra skjermen.

Video
Relaterte videoer som trailere og musikkvideoer fra Youtube kan avspilles direkte fra skjermen.

Anmeldelser
Materialevurderinger og anmeldelser vises på det gjeldende materialet.

  • Hvis biblioteket har easyWay kan den fysiske plasseringen av materialet bli vist på et kart.

Anvendelsesmuligheter: Tilgang via trykkeskjerm.

Digitale Hyller: teknisk info
Digital Hyller er på lik linje som infoskjermene/easyScreen en SaaS-basert løsning (fjernkjøring).
Det kreves derfor ingen installasjon på deres maskiner – kun en nettleser.

Loading

easyWay

easyWay er en kortfunksjon som kan lede brukeren til de rette områder eller reoler hvor materialene er stilt opp. easyWay er slik at overblikksfunksjonen er viktig i inngangsområdene og samtidig en nyttig funksjon når brukerne skal finne materialer etter et oppslag i biblioteksbasen (OPAC Søk, eller Digitale Hyller). Hvis brukerne ønsker å finne et bestemt materiale, vil easyWay etter aktivering vise den fysiske plassering/oppstilling av materialet.

Eksemplet her er fra KulturØen i Middelfart.

Anvendelsesmuligheter: kan brukes via trykkskjerm.

Integrasjoner: Digitale Hyller, VideoVært og OPAC Søk.

Loading

Medie modul

Medie Modul er et interaktivt formidlingssystem som kan samle videoer og slides i et tema. Slidesene blir produsert i systemet, videoene blir enten hentet fra YouTube eller lastet opp direkte til systemet. Brukerne kan selv navigere i universet/temaet via en touch-skjerm.

Loading

VideoVert

Med VideoVert-funksjonen kan biblioteket tilby interaktiv formidling på en ny måte.

VideoVert-funksjonen kombinerer videoformidling med andre easyScreen-funksjoner som for eksempel Digitale Hyller eller fremvisning av tekst- og bildeslides på samme skjerm til samme tid.

Slik kan biblioteket vise et forfatterintervju samtidig med at brukerne kan bla igjennom forfatterens tilegnelige materialer, eller en bibliotekar kan fortelle om bibliotekets fasiliteter samtidig som brukerne har mulighet for å plassere tilbudene med easyWay wayfinder-modulet.

Innholdet i VideoVert kan i likhet med våres Medie Modul være egen produsert eller hentes inn fra YouTube.

Loading

OPAC Søg

OPAC Søk

Som et alternativ til de mange vanskelige plaserbare PC-søk i bibliotekrommets, tilbyr Inlead en nettbrett eller touchskjerm som er basert på OPAC-søke funksjonen med full funksjonalitet.

Brukerne får mulighet for å søke i bibliotekets samlinger via en fritekstsøkning som kan innsnevres gjennom forskjellige egenskaper.

De mest populære søkninger vises i toppen av skjermen og heretter tilbys reservering, les anmeldelser og flere serendipitets-funksjoner i likhet med postvisningsfunksjonen på Digitale Hyller.

Loading

Velkomstskjerm

Via en interaktiv skjerm kan brukerne få overblikk over husets tilbud og få ytterligere informasjon om hva de enkelte tilbud omfatter via en tekst slide, video eller VideoVert-funksjonen.

Hvert emne kan ha underemner som kan linke videre til hvilket som helst easyScreen-produkt som for eksempel Digitale Hyller, et bilde eller en begivenhet eller en ny velkomstskjerm som her er illustrert ved en hovedskjerm og en musikkavdelingsskjerm. Velkomstskjermen vedlikeholdes via easyScreen backend.

Loading