Loading

Friendly Frank

Friendly Frank – selvbetjening og formidling på én gang

Friendly Frank er en nyskapelse som tilbyr bibliotekene hittil usette muligheter og en ny fleksibilitet – enten levert som en samlet enhet eller som ny innmat i eksisterende utlånshardware.

Friendly Frank er et lite men særdeles smidig system som tilbyr biblioteksbrukerne alle de vanlige selvbetjeningsmuligetene som lån, levering, og betaling*, samt adgang til reservasjoner og annen profildata.

På samme tid tilbyr Friendly Frank et formidlingsunivers hvor brukerne kan bli inspirert av digitale utstillinger, søke i bibliotekets materialer, se viktige nyheter og arrangementer, finne frem inne på biblioteket, skanne materialer for å lese anmeldelser, se videoer og motta forslag om lignende verk.

Friendly Frank tilbyr også spesielle applikasjoner, som for eksempel Forsideblaing, hvor brukerne kan skrolle gjennom alle materialer på en reol eller i en seksjon.

Friendly Frank tar ikke mer plass enn en liten PC. Den kan monteres på bord, vegger eller direkte på reolen blandt bibliotekets materialer.

Friendly Frank kan konfigureres med programvareytelser etter deres ønsker og kan installeres i spesialdesignede møbler.

*Betalinger med Vipps

FF NO square

Loading

infoSkjerm

infoSkjerm er et søkebasert skjermstyringssystem, som er spesielt utviklet til å understøtte bibliotekenes krav til den digitale formidlingen i det fysiske rom. easyScreen-porteføljen tilbyr enten interaktiv formidling via våre nettbrett- eller berøringsskjermbaserte produkter som Digitale Hyller, easyWay og VideoVert, eller automatisert formidling til brukerne basert på materialer hentet fra hjemmesiden til biblioteket eller biblioteksbasen. Dermed understøtter systemet også artikkeldeling. Systemet kan styre en eller mange hundre skjermer på tvers av filialer og institusjoner, og det tilbyr også målrettet formidling skreddersydd til bibliotekenes besøksprofiler. Skjermene kan dele innhold eller vise unikt innhold på forskjellige tidspunkter daglig, ukentlig eller månedlig, avhengig av hvilke personer/målgrupper som besøker biblioteket. Med den nettleserbaserte tilgangen kan systemet oppdateres fra et sentralt sted, lokalt på filialene eller hjemmefra. Designet kan tilpasses kommunens eller bibliotekets visuelle uttrykk eller tilpasses de lokale krav – alt etter behov. Det føres statistikk for hver enkel interaktiv skjermfunksjon, og på bakgrunn av dette tilbyr systemet overblikk over brukerens navigering i easyScreen-universet. infoSkjerm er basert på et innholdstre, hvor det er mulig å gruppere innholdet i seksjoner. Vi kaller seksjonene for “presentasjonssett” og “slides”. Redaktørene oppdaterer innholdet i presentasjonssettene enten manuelt eller, mer normalt, via automatisert innhentning av innhold fra eksterne leverandører, som for eksempel bibliotekets hjemmeside, RSS-feed eller fra materialesamlingen. Disse slides’ene kan grupperes etter f.eks. målgruppe, fysisk lokalitet eller emne. Deretter blir innholdet planlagt for visning på en eller flere fysiske skjermer, og det er enkelt å planlegge skjermforløp flere måneder og uker i forveien. Skjermforløp kan planlegges for en eller flere skjermer på samme tid, og det kan planlegges helt ned på minuttnivå. De aller fleste skjermer og slides skal kun konfigureres en gang. Innholdet oppdaterer seg som regel automatisk, eller gjennom ganske få kommandosøk.

Loading

Lokaloversikt

Lokaloversikt gir mulighet for å presentere en oversikt over når lokalene blir brukt fra dag til dag, og til hva. Data kan importeres fra bibliotekets og kommunens bookingsystem for lokaler.

Kan benyttes på touch og ikke-touchskjermer.

Loading

Plakatskjerm

Plakatskjermer – fremvisning av dedikert og grafisk innhold, typisk informasjons- og event-plakater.

Plakatskjermer er som navnet antyder, en selvstendig skjerm som fungerer på samme måte som en plakat. Fordelen med dette konseptet er dog at skjermen kan vise forskjellige plakater i intervaller som blir regulert av biblioteket. Plakatskjermen forutsetter at biblioteket har easyScreen eller Digitale Hyller.

Plakatene produseres i høy oppløsning slik at de fysisk kan printes og lastes opp i systemet. Deretter er det mulig å dele innholdet på flere dedikerte plakatsskjermer.

Loading

Materialeformidlingsmodul

Redaktøren kan laste opp egenproduserte videoer som vises på utvalgte skjermer. Det er mulig å sammensette flere videoer som vises etter hverandre. Videoer fra YouTube kan hentes inn og vises. Tidsintervallet justeres automatisk etter videoens lengde.

Loading

Video Modul

Redaktøren kan laste opp egen produserte videoer som vises på utvalgte skjermer. Det er mulig å sammensette flere videoer som kan vises etter hverandre.

Videoer fra YouTube kan hentes inn og vises. Tidsintervallet justeres automatisk etter videoens lengde.

Loading

Digitale Hyller

Med Inleads Digitale Hyller får biblioteket mulighet for å lage virtuelle utstillinger i bibliotekrommet.

Med Digitale Hyller kan biblioteket presentere materialer samlet i temaer som brukeren kan søke på med bruk av en touchskjerm. Temaene kan være faste elementer slik som slektsromaner, nye kriminalromaner og det nyeste innenfor musikk – eller inspirert av årstiden, f.eks. sopp, eggmaling til påske m.m. Det vil også være mulighet for å utforme aktuelle temaer som håndball-EM, diverse politiske valg osv. Digitale hyller gir brukeren mulighet for å lese en kort beskrivelse av materialet og se emner og detaljer. Utover dette er det mulig å se hvor materialet fysisk er plassert, hva andre har lånt, utgivelser av samme forfatter eller andre verk i denne serien.

I tillegg tilbyr vi følgende utvidelser:

Reserver

Mulighet for å reservere materialer direkte fra skjermen.

Utlån

Mulighet for å låne ut materialer direkte fra Digitale Hyller via skanner.

Avlevering

Mulighet for å levere materialer direkte fra Digitale Hyller via skanner.

Video

Relaterte videoer som trailere og musikkvideoer fra YouTube kan avspilles direkte fra skjermen.

Anmeldelser

Anmeldelser vises på det gjeldende materialet.

Hvis biblioteket har easyWay kan den fysiske plasseringen av materialet bli vist på et kart.

Anvendelsesmuligheter: Tilgang via trykkeskjerm. Digitale Hyller: teknisk info Digital Hyller er på lik linje som infoskjermene/easyScreen en SaaS-basert løsning (fjernkjøring). Det kreves derfor ingen installasjon på deres maskiner – kun en nettleser.

Loading

easyWay

easyWay er en kortfunksjon som kan lede brukeren til de rette områder eller reoler hvor materialene er stilt opp. easyWay er slik at overblikksfunksjonen er viktig i inngangsområdene og samtidig en nyttig funksjon når brukerne skal finne materialer etter et oppslag i biblioteksbasen (OPAC Søk, eller Digitale Hyller). Hvis brukerne ønsker å finne et bestemt materiale, vil easyWay etter aktivering vise den fysiske plassering/oppstilling av materialet.

Eksemplet her er fra KulturØen i Middelfart.

Anvendelsesmuligheter: kan brukes via trykkskjerm.

Integrasjoner: Digitale Hyller, VideoVært og OPAC Søk.

Loading

Medie modul

Medie Modul er et interaktivt formidlingssystem som kan samle videoer og slides i et tema. Slides’ene blir produsert i systemet, videoene blir enten hentet fra YouTube eller lastet opp direkte til systemet. Brukerne kan selv navigere i universet/temaet via en touch-skjerm.

Loading

VideoVert

Med VideoVert-funksjonen kan biblioteket tilby interaktiv formidling på en ny måte.

VideoVert-funksjonen kombinerer videoformidling med andre easyScreen-funksjoner, som for eksempel Digitale Hyller, eller fremvisning av tekst- og bildeslides på samme skjerm til samme tid. Slik kan biblioteket vise et forfatterintervju samtidig med at brukerne kan bla igjennom forfatterens tilgjengelige materialer, eller en bibliotekar kan fortelle om bibliotekets fasiliteter samtidig som brukerne har mulighet for å plassere tilbudene med easyWay wayfinder-modulen.

Innholdet i VideoVert kan i likhet med vår Medie Modul være egenprodusert eller hentes inn fra YouTube.

Loading

OPAC Søk

Som et alternativ til å ha masse søke-PC-er som opptar plass i bibliotekrommet, tilbyr Inlead søking via et nettbrett eller en touchskjerm som er basert på OPAC-søkefunksjonen med full funksjonalitet.

Her ses tastaturet på touchskjermen, og, i bakgrunnen, et søkeresultat. Brukerne får mulighet for å søke i bibliotekets samlinger via en fritekstsøkning som kan innsnevres med forskjellige alternativer. De mest populære søk vises på toppen av skjermen og i tillegg tilbys reservering, lesing av anmeldelser og flere serendipitets-funksjoner i likhet med postvisningsfunksjonen på Digitale Hyller.

Loading

Velkomstskjerm

Via en interaktiv skjerm kan brukerne få overblikk over husets tilbud og få ytterligere informasjon om hva de enkelte tilbud omfatter via lysbilder, video eller VideoVert-funksjonen.

Hvert emne kan ha underemner som kan linke videre til hvilket som helst easyScreen-produkt, som for eksempel Digitale Hyller, et bilde eller en begivenhet, eller en ny velkomstskjerm som her er illustrert ved en hovedskjerm og en musikkavdelingsskjerm. Velkomstskjermen vedlikeholdes via easyScreens backend.

 

Loading

Visuelle Hyller

Visuelle Hyller gir brukerne overblikk over materialet på hver reol.

Med Visuelle Hyller får brukerne mulighet til å ”bla” digitalt i materialet fra et reolfag, oppstilling eller en utstilling.

Etter brukernes valg, vil det være mulig å bla i materialet som er hjemme eller blant alt materialet i oppstillingen.

Man kan også videresøke i hele biblioteket med tilsvarende materiale. Dette gjør man ved å fjerne et ”flueben”.

Dersom brukeren ønsker å anvende Visuelle Hyller som OPAC-søkeskjerm, er det også mulig å ordne.

Etter bruk vil skjermen gjenstarte og kan anvendes som Visuelle Hyller.

Brukeren har mulighet til å lese utdypende informasjon:

  • Anmeldelser
  • Utdrag av materialet
  • Trailer eller musikkvideo (ved musikk eller film)
  • Brukerne kan reservere utlånt materiale.

Visuelle Hyller kan også utstyres med en RFID-scanner som gir mulighet til å scanne materiale og se utdypende informasjon samt utlåne materialet.

Ved hjelp av en konfigurérbar service defineres den del av samlingen som ønskes presentert.

Det er statisikk på Visuelle Hyller hvilket gjør det mulig å se bruken av systemet.

Visuelle Hyller kan brukes på en mindre touchskjerm som kan monteres på en bakvegg eller inne i selve reolen. Visuelle Hyller kan vises enten vertikalt eller horisonalt.

Loading

(Danish) eHylde

Sorry, this entry is only available in Danish.

Loading

InspirasjonsScanner

Inleads InspirasjonsScanner er Inleads anbefalingsservice som gir brukeren mulighet til å få vist anbefalinger på skjermen ved å scanne et materiale.

Anbefalingene hentes fra BibSpire. Det er en ekstern anbefalingsstjeneste som også tilbys gjennom easyOPAC.

Biblioteket kan konfigurere løsningen slik at brukeren kun får vist materiale som er å finne på den aktuelle filialen. Hvis biblioteket foretrekker det, kan brukeren få vist alt materiale, på filialen eller i hele samlingen. I så fall kan brukeren reservere materialet dersom det ikke finnes på filialen.

Løsningen kan brukes på skjermer med eller uten touch. På touch-skjermer kan brukeren klikke på et valgt materiale og lese mer.

Løsningen krever altså en skjerm og en RFID-scanner.

Begge deler kan leveres av Inlead. Dersom biblioteket ønsker å anskaffe hardware på egenhånd, kan Inlead bistå med tekniske krav.

Loading