easySuite

DDBs CMS – plus en hel del mere

easySuite består af forskellige digitale formidlingsplatforme, der alle kan arbejde sømløst sammen, eller fungere enkeltvis. Det betyder også, at de kan anskaffes enkeltvis, eller samlet.

easyOPAC og easySite
easyScreen
easyEmail
easyMobil

Foruden de forskellige platforme består easyOPAC også af en række ydelser, der tilsammen danner en totalløsning til digital formidling.

Artikeldeling
Opstart og implementering af Databrønd
Hosting, herunder overvågning og backup
Udviklingsforløb og opgradering
Løbende Support og ServiceCenter
Redaktionelt- og innovationsforløb samt løbende information
Samarbejde om open source baseret biblioteksudvikling

Hvis du er i tvivl om noget, så er vi aldrig ret langt væk – kontakt os

Loading

easyOPAC

easyOPAC og easySite

Baseret på DDB CMS, med forbedret design og mere funktionalitet.

easyOPAC og easySite er baseret på Drupal, og den danske nationale løsning, DDB* CMS, med de paradigmer, der dermed følger, herunder Open Source, og Open Data.

easyOPAC og easySite bygger på samme kerneløsning. easyOPAC tilbyder udover alt det, som easySite omfatter, også en fuldstændig integreret OPAC-funktion for biblioteker, der ikke har adgang til den danske nationale brønd.

* Danskernes Digitale Bibliotek

 

easySite systemet tilbyder følgende grundfunktioner, der kan benyttes efter behov

 • Forside- og underforside-redigering med drag’n’drop
 • Artikelsystem med workflow (godkendelsesflow)
 • Publicerings- og afpubliceringsdato
 • WYSIWYG redigering
 • DAMS (Digital Asset Management System) fælles billede- og filarkiv
 • BPI/Artikel Exchange – mulighed for at dele egne og hente andre bibliotekers artikler
 • Artikellister – automatisk fremvisning af artikler baseret på taxonomier, dato, mv. )
 • Materialelister – visning af baseposter i lister
 • Arrangementer og arrangementskalender (visning af arrangementer og evt. bestilling af billet)
 • Åbningstider. Viser åbningstider for alle filialer på forsiden og alle årets åbningstider på filialsiden.
 • Bibliotekets egen side, med kort, adressevisning og herunder alle årets åbningstider
 • Hybridapp, således at jeres mobilløsning kan findes i appstore og Google play

easyOPAC tilbyder derudover – som integreret løsning (for biblioteker, som ikke har adgang til brønden)

 • Bruger-/ lånerlogin
 • Lånerstatus og redigering af stamoplysninger
 • Søgning, med avanceret søg
 • Resultatliste med værkvisning (alle materiale typer for den enkelte post vises samlet)
 • Postvisning med statusvisning (hjemme/ikke hjemme), samt opstilling
 • Huskeliste (hvis LMS understøtter dette)
 • Mulighed for at rette/ændre lån og reserveringer
 • Søgeadgang i eksterne kilder

easyOPAC er integreret i DDB CMS, hvilket blandt andet har betydning for anvendelse af ny udvikling. Det som udvikles til easyOPAC kan bruges i DDB CMS, ligesom de nye DDB CMS-versioner bliver integreret i easyOPAC
Det er simpelt at lægge redaktionelt indhold på sitet og nemt at dele indhold på easyScreen, easyMobil og emailKanon platformene.

easyOPAC har et standarddesign, der udover at understøtte den avancerede funktionalitet, er særdeles indbydende, underspillet og anvendeligt uden store ændringer.

Loading

easyScreen

Med easyScreen kan biblioteket aktivere en tom væg- eller reolplads med et interaktivt informationsmedie.

easyScreen kan med korte nyheder informere forbipasserende om materialer eller aktiviteter på jeres biblioteker. Når brugerne anvender touchskærmen bliver easyScreen et interaktivt søgeværktøj.

easyScreen kan søge i DBC’s søgebrønd (OPAC søgning), via RIFD/stregkode-scanninger eller indtastning via trykfølsom skærm. Resultaterne bliver formidlet i lighed med resultaterne fra jeres hjemmeside, herunder fremvisning af placeringsoplysninger og brugerskabte data.
Herudover kan easyScreen benyttes til at søge i jeres artikler fra hjemmesiden eller hentet fra DBC’s databrønd for at finde inspiration eller uddybende info om jeres arrangementer og/eller aktiviteter.

Hvis I går med tanker om at åbne eller allerede har betjeningsløse filialer, kan easyScreen hjælpe jer med at forbedre brugeroplevelsen kraftigt, når betjening fra skranke ikke er en mulighed.

easyScreen kan også bruges uafhængigt af easySuite og bibliotekets søgesystem i øvrigt.

Loading

easyEmail

Med easyEmail kan du nøjes med at udvælge dit indhold fra hjemmesiden, så sender systemet selv indholdet ud som en nyhedsmail.

Med easyEmails statistiksystem kan du få indblik i dine modtageres interesser via deres klik.

Dermed kan du udlede, hvilke budskaber de skal have flere af, færre af eller slet ikke modtage?easyEmail understøtter et ubegrænset antal nyhedsbreve, og derved er det oplagt at sende forskellige nyhedsbreve til jeres målgrupper.

easyEmail for dit bibliotek:

Med easyEmail kan biblioteket nemt og billigt tilbyde en uovertruffen email nyhedsservice og således knytte brugerne tættere til biblioteket og gøre dem til de bedste ambassadører for jeres bibliotek.

Loading

easyMobil

easyOPAC tilpasset mobile enheder.

easyMobil er udviklet i HLML5 og responsive webdesign. Responsive webdesign bevirker, at skærmbilledet bliver optimeret til den aktuelle skærm- eller displaystørrelse.

Endvidere er easyMobil lavet som en app, så den også kan findes i app store.

Loading

Opstart og implementering af Databrønd

Løsningen tager udgangspunkt i den til enhver tid nyeste version af DBCs databrønd. Der vil ske en tilpasning af det enkelte biblioteks data til databrønden.

Hvis biblioteket ikke har adgang til DBCs databrønd vil søgeløsningen (easySite) i stedet blive baseret på MasterKey-søgeløsning.

Loading

Artikeldeling/ Biblioteks Produceret Indhold (BPI)

Selvom OPAC’en/basen er den funktionalitet, der p.t. trækker langt de fleste besøg, er det vigtigt at have en løbende redaktionelt opdateret hjemmeside.

Artikeldeling er en kernefunktionalitet i leverancer fra Inlead, og med vores artikeldelingsfunktion er det muligt med få klik at udveksle artikler, inkl. billeder og baselinks fra ét bibliotek til et andet.

Via BPI vil det være muligt at planlægge redaktionelle forløb, som fx beskrivelser af større begivenheder med relationer til bibliotekets egne materialer og anbefalinger af relevant materiale.

Inlead tilbyder endvidere konsulentbistand i forbindelse med udvikling af redaktionel strategi og indholdsproduktion.

Loading

Hosting – herunder overvågning, backup og sikkerhed.

easyOPAC, easyScreen og de øvrige typer software, som understøtter easySuite vil blive hostet af Inlead, som vil overvåge og servicere bibliotekets løsning 24/7 365 dage om året.

Vores service inkluderer opdatering/patchning af driftsløsningen og daglig backup med restore-muligheder.

easySuites oppetidgaranti er 99%. Der er ubegrænset datatrafik, 30 GB diskplads, 2 GB ram og 1 CPU tilgængelig til løsningen.

Loading

Udviklingsforløb og opgradering

Med open source baseret software er det som udgangspunkt kunden selv, der har ansvar for at drive software udviklingen og for at opgradere softwaren.

Det er derfor vigtigt, at samarbejdet giver bibliotekerne mulighed for konstant at have et overblik over, hvilke moduler, der allerede eksisterer og hvilke, der er i produktion, både når det gælder Drupal generelt og DDB CMS specifikt.

Som en del af easySuite-pakken holder Inlead kunderne løbende informeret om udviklingstiltag på Drupal og DDB CMS og koordinerer samtidig udviklingen med DDB-samarbejdet. Derudover kan bibliotekerne via Inleads ServiceCenter føre dialog med hinanden og med Inlead om nye funktioner og moduler og modtage tilbud på disse.

Som et sidste element vil Inlead løbende producere en ’opgraderingssti’, opdelt i hhv. påkrævede og anbefalede opgraderinger og estimere eventuelle afledte omkostninger.

Loading

Løbende support og ServiceCenter

Inleads support omfatter alle easySuites elementer. Support kan rekvireres via email, vores ServiceCenter og telefon.

Som udgangspunkt vil kundens henvendelser blive besvaret samme dag, og vi garanterer max. 8 timers responstid.

Inleads ServiceCenter er et online forum, hvor bibliotekerne, udover at finde faktuelle informationer om easySuite-services og deres forbrug af Inlead service, også kan udveksle erfaringer om brugen af softwaren, nye moduler og funktioner samt redaktionelle tips og tricks. Det er også via ServiceCenteret, der planlægges redaktionelle forløb mv.

Loading

Samarbejde om open source baseret biblioteksudvikling

easySuite er open source systemet, DDB CMS, tilføjet yderligere funktionalitet og driftet af Inlead – alt sammen i et formaliseret samarbejde med kunderne.

Inlead har et tæt samarbejde med DBC og DDB om produktet.

Ved at deltage i easySuite samarbejdet kan dit bibliotek skyde genvej til en komplet open source baseret biblioteksløsning uden at bruge unødvendige resurser.

Med easySuite er det muligt at producere redaktionelt indhold (artikler m.m.) og publicere det på fire platforme i én arbejdsgang. Det drejer sig om:

• OPAC/website
• Stor- eller touchskærme
• Mobile enheder
• Nyhedsmails

easySuite er et samarbejde, der udover at fællesfinansiere og -udvikle digitale ydelser, har fokus på vigtige elementer såsom deling af redaktionel produktion, innovation, løbende information og efteruddannelse/opkvalificering af bibliotekets medarbejdere.

easySuite tager udgangspunkt i et formaliseret samarbejde mellem de deltagende biblioteker og Inlead.

easySuite er en del af DDB-samarbejdet. Ved at samarbejde opnår kunderne frihed til at skabe en løsning langt mere avanceret end den enkelte bibliotek ville kunne opnå.

Inleads koncept tager hensyn til forskellige biblioteksstørrelser, og er udformet således, at det lige vel er muligt at deltage som udviklingspartner med store ambitioner og bidrage med egne resurser eller vælge en mere passiv rolle, hvor biblioteket nyder godt af de øvrige partneres bidrag.

Herudover kan kunderne bruge easySuite som ”single point of contact”.

Biblioteket vil løbende blive informeret om nye tiltag på Drupal/DDB platformen , øvrige digitale produkter med relevans for bibliotekerne og modtage information om digitale strømninger i sektoren fra ind- og udland.

Vi indbyder bibliotekerne til at indgå et formaliseret samarbejde, hvor hvert enkelt bibliotek har indflydelse på samarbejdet på en årlig “generalforsamling”, hvor en bestyrelse og en “daglig ledelse” vælges.

Samarbejdets formål er at sikre, at bibliotekerne får mere digitalt bibliotek for pengene og maksimal indflydelse på egen digitale løsning ved at samarbejde om:

• indholdsproduktion
• digital udvikling
• (efter-)uddannelse

Som udgangspunkt er samarbejdet baseret på, at alle bibliotekerne benytter sig af samme software. Det drejer sig om DBCs Søgebrønd og DDB CMS

Herudover vil det være praktisk at anvende det samme storskærmstyrings- og mobil-system på systemniveau, men det er ikke et krav for at deltage i easySuite.

Det vil være hensigtsmæssigt også at samarbejde på det tekniske plan, fx om den redaktionelle indholdsproduktion af hjemmesider som planlægning af redaktionelle aktiviteter og distribution af produktionsopgaverne.

Som deltager i easySuite-samarbejdet vil det være væsentligt nemmere at få indflydelse i DDB, da easySuite vil kunne bidrage med langt mere, end hvad et enkelt bibliotek kan, og som en samlet gruppe vil det være langt nemmere at opnå plads og indflydelse.

Udviklingen går til stadighed hurtigt i den digitale verden, hvorfor det er oplagt at benytte et samarbejde til ’efteruddannelse’ og vidensdistribution.

Loading

Kontakt os

Inlead ApS
Rentemestervej 56C
2400 København NV

Email: info@inlead.dk
Tlf: +45 7020 1220

Supporttelefon: +45 3120 1220

Loading